Pogrzeb świecki

Organizacja pogrzebu świeckiego przez Zakład Pogrzebowy Hades

Mówiąc o pogrzebie świeckim, mamy zazwyczaj na myśli obrzęd pogrzebowy odmienny od tego, do czego większość z nas jest przyzwyczajona. Uroczystości pogrzebowe o charakterze bezwyznaniowym wybierają głównie osoby, które – ze względu na światopogląd – nie życzą sobie ceremonii związanej z wiarą. Rodzina Zmarłego ma obowiązek uszanować taki wybór.

Uroczystości pogrzebowe o charakterze świeckim są przez wielu uważane za bardziej spersonalizowane. Dzieje się tak dlatego, ponieważ od początku do końca skupiają się one wokół Osoby Zmarłej. Wiele ludzi uważa taką właśnie formę za odpowiadającą im bardziej, niż standardowe ceremonie wyznaniowe.
Obrzędom pogrzebu świeckiego przewodniczy zazwyczaj Mistrz Ceremonii Pogrzebowych. Jest to osoba przygotowana do takiej roli: o odpowiedniej prezencji, dykcji oraz umiejętnościach zawodowych. Mistrz Ceremonii Pogrzebowych organizuje poszczególne etapy uroczystości – w tym także pisząc mowę pogrzebową, która zostaje wygłoszona w odpowiednim momencie ceremonii żałobnej.

Choć osoba Mistrza Ceremonii Pogrzebowej kojarzona jest przede wszystkim z pogrzebem świeckim, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby był On obecny również – razem z osobą duchowną – w czasie uroczystości o charakterze religijnym.