Chcąc pomóc Państwu w chwili utraty osoby bliskiej, przygotowaliśmy krótki poradnik:

Śmierć wiąże się właściwie zawsze z dużym zaskoczeniem, a nawet szokiem dla rodziny zmarłego. Pojawić się może wiele emocji, które utrudniają racjonalne działanie. Mimo jednak tych trudnych przeżyć – w pierwszej kolejności należy zadbać o wezwanie lekarza, a następnie o zabranie ciała Zmarłego przez zakład pogrzebowy.

Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem lub lekarz pogotowia dokonuje oględzin ciała Zmarłego i na tej podstawie stwierdza zgon. Następnie powinien wystawić kartę zgonu (nie należy mylić karty zgonu z aktem zgonu wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego). Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, przydatnym przy zlecaniu naszemu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu.

Jeśli Państwo chcą, aby w tym momencie towarzyszył Państwu Zakład Pogrzebowy Hades – prosimy o telefon pod numer 602 47 92 96. Od tego momentu wszystkie czynności związane z pochówkiem zmarłego przejmuje nasz zakład pogrzebowy.

W dalszej kolejności konieczne będzie uzyskanie aktu zgonu. Akt zgonu to dokument, który wydaje Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu.

Dla Państwa wygody wszelkimi kwestiami urzędowymi może zająć się nasz zakład pogrzebowy. Potrzebujemy do tego upoważnienia z Państwa strony. Jeśli jednak Państwo sami chcą zająć się formalnościami – jesteśmy również otwarci na taką możliwość. Możemy również towarzyszyć Państwu naszą radą, a także osobistą obecnością naszego pracownika.